Centrum Treningów Słuchowych i Integracji Sensorycznej Impuls

Idź do spisu treści

Menu główne

Witamy na stronie
CENTRUM TRENINGÓW SŁUCHOWYCH I INTEGRACJI SENSORYCZNEJ "IMPULS"


Pierwszy w województwie lubuskim i pomorskim konsultant metodą Alfreda Tomatisa, certyfikowany przez TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. w Luksemburgu.
•  Treningi słuchowe Tomatis (dla dzieci, młodzieży i dorosłych)
•  Treningi słuchowe Tomatis (integracja języków obcych - j.angielski, j.niemiecki, j.francuski)
•  Terapia metodą integracji sensorycznej
•  Terapia logopedyczna

Istnieje szeroka gama trudności szkolnych zgrupowanych pod nazwą specyficznych trudności szkolnych. Znaczna ilość dzieci (od 4 do 6%) doświadcza tych trudności. . Nie można ich wyjaśnić brakiem inteligencji, ani niesprzyjającymi warunkami ekonomicznymi, czy też problemami natury psychologiczno-emocjonalnej. Trudności te mają podłoże neurobiologiczne i zakłada się, że są rezultatem nieprawidłowego rozwoju określonych okolic mózgu w okresie prenatalnym.
Zaburzenia te są odpowiednikiem: dysleksji ę w zakresie umiejętności czytania, dysgrafii w pisowni , oraz dyspraksji w planowaniu i koordynacji wyuczonych ruchów . Odpowiadają one także dysfazji w języku mówionym i dyskalkulii w opanowaniu matematyki.

Metoda TOMATISA oddziałuje na plastyczność połączeń nerwowych, odpowiedzialnych za dekodowanie i analizę dźwięków, ale także za motoryczność, równowagę i koordynację mogąc pomóc w rozwijaniu strategii kompensacji, w przypadku problemów w nauce i w języku. Metoda TOMATISA nie jest w stanie całkowicie wyeliminować tych problemów, ale pozwala zapanować nad nimi i skutecznie sobie z nimi radzić.


      

 
 
 
stat4u
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego